WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Správcovský modul SmartAdmin

Tento modul slouží k nastavení parametrů, konfiguraci systému SmartStock.WMS a k definici pravidel pro jednotlivé operace. Slouží rovněž k vytvoření modelu skladu se všemi skladovými, příjmovými, balícími a expedičními lokacemi. Umožňuje definovat jednotlivé sekce a zóny, stanovit optimální přístupové trasy a referenční body pro zaskladňování s respektováním obrátkovosti zboží. Z uživatelské úrovně lze pružně provádět jakékoli změny v konfiguraci skladu, např. přidání nových regálů, změna umístění regálů, dočasné zablokování určitých skladových lokací apod.

Sklad lze rozdělit do sekcí a do zón. Rozdělení na sekce umožňuje definovat oblasti skladu s určitými skladovacími podmínkami. V každé skladové kartě je pak uvedeno, ve které sekci lze zboží skladovat. Mohou být definovány např. sekce: suchý sklad potravin, chlazený sklad potravin, suchý sklad drogerie. Takto je zajištěno, že každé zboží je zaskladňováno do správného místa dle nastavených pravidel. Nezávisle na dělení skladu na sekce lze definovat rozdělení na zóny. Ke každé nadefinované zóně pak lze přidělit přístupová práva pro určité pracovníky, kteří mohou pracovat jen v daných zónách. Vstupující objednávky jsou pak rozdělovány na jednotlivé subobjednávky dle sekcí či zón a v prostoru balení poté dochází ke konsolidaci celé objednávky z jednotlivých subobjednávek.


Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky