WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Přesné a včasné vykrývání objednávek

Výrazné snížení chybovosti a záměn

  • Konfigurovatelné kontrolní mechanismy
  • Automatizace manuálních úkonů
  • Eliminace přepisování dat
Systém SmartStock.WMS poskytuje pokročilé nástroje pro správu objednávek a rezervací zboží pro tyto objednávky. Rezervace probíhá automaticky podle definovaných pravidel včetně možné náhrady zboží a s ohledem na výrobní šarže, sérová čísla či expirační dobu. Je možná i manuální rezervace umožňující rezervovat do objednávky veškeré volné zboží na skladě bez ohledu na výše uvedená pravidla.

Skladový dispečer má k dispozici podrobné informace o stavu a stupni rozpracovanosti objednávky, rovněž které položky objednávky a kolik již byly rezervovány, vyskladněny, zabaleny a expedovány a kteří pracovníci na objednávce aktuálně pracují.

Dispečer může efektivně řídit zpracování jednotlivých objednávek, tak aby byly připraveny k expedici ve stanovený čas. Každá skladová operace je ihned nejen zaznamenána, ale zároveň je provedena i kontrola její korektnosti. Objednávka je tak vychystána nejenom včas, ale i přesně a bez chyb jako jsou záměny zboží, špatný počet kusů či nesprávné šarže nebo expirace.

Ukázka Reportu: Seznam rozpracovaných zakázek »

Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky