WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Vlastnosti systému SmartStock.WMS

Bezpečnost a spolehlivost

SmartStock.WMS je samostatně pracující systém, který běží na vyhrazeném aplikačním serveru nebo přímo na podnikovém serveru. Je vyžadován serverový operační systém Windows 2000/2003, přístup na databázový server MS SQL 2000-2005 a instalace telnet serveru. SmartStock.WMS běží jako serverová aplikace, na mobilních terminálech běží pouze telnet klient, který komunikuje se serverovou aplikací. Na terminálech tedy vlastní aplikace neběží a nejsou zde ukládána žádná data. Jsou zde pouze zobrazovány výsledky komunikace se serverovou aplikací. To je spolu s transakčním zpracováním dat a jejich bezpečným ukládáním na SQL server zárukou mimořádné robustnosti celého systému a vysoké odolnosti proti jakékoli ztrátě či poškození dat. Pokud dojde v provozu k vybití baterií terminálu nebo se terminál dostane mimo dosah radiového signálu, nemá to žádný vliv na běh aplikace a uložení dat.

Ergonomie

Návrh systému je maximálně podřízen požadavku jednoduchosti ovládání aplikace z mobilního terminálu. Mimořádně složitá obchodní logika serverové aplikace je transformována do jednoduchých a jasných povelů na displeji terminálu. Obsluha tak není zatěžována a rozptylována nadbytečnými informacemi.

Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky