WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Funkcionalita SmartStock.WMS

Průběžná inventura

Tato funkce generuje průběžně úkoly k provádění inventur na daných skladových lokacích. Ve skladové kartě každého zboží lze zadat interval pro přepočítání tohoto zboží. Systém při respektování tohoto intervalu u každého zboží vygeneruje příkaz pro přepočítání tohoto zboží v konkrétní skladové lokaci v okamžiku, kdy je tam množství blížící se nule. Vychází se z jednoduché filozofie, že nejjednodušší je kontrola prázdného regálu. Skladník zadá do terminálu skutečné množství na dané lokaci, systém to porovná s předpokládaným stavem a vygeneruje záznam o kontrole s případným zjištěným inventárním rozdílem. Tyto rozdíly řeší a akceptuje pracovník s daným oprávněním a přístupovým právem. Úkoly pro průběžnou inventuru jsou generovány automaticky, ukládají se do databáze a mohou být pracovníky kdykoli vykonávány, např. v období, kdy nejsou v systému jiné úkoly. Informace o inventárních rozdílech jsou odeslány do podnikového IS.

Jako záznam o průběžné inventuře lze rovněž považovat také kontrolní dotaz na stav vždy v okamžiku, kdy je paleta prázdná.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky