WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Vlastnosti systému SmartStock.WMS

Integrace do podnikového informačního systému

Systém byl vyvinut s použitím technologie Microsoft. NET, což umožňuje velmi flexibilní integraci do každého IS nezávisle na použité platformě a typu ERP. Pro funkci systému je nutno zajistit oboustrannou komunikaci s podnikovým informačním systémem. Směrem z IS jsou importovány pokyny a informace pro vyskladnění, nákupní objednávky pro kontrolu přijímaného zboží a změny v databázi skladových položek. Do podnikového IS jsou exportována data o skutečně vyskladněném zboží, provedených příjmech, inventárních rozdílech. Pro komunikaci se systémem SmartStock.WMS lze využít základního XML rozhraní, které poskytuje všechna data a informace o skladových operacích. Další možností je přímé využití sady funkcí rozhraní ve formě knihoven .NET DLL.

Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky