WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

SmartStock.WMS - online řízení skladu ve společnosti Globo Eastern Europe
Globo Eastern Europe s.r.o.
Paramentry skladu:
• 11.500 paletových míst
• 150 vyskladněných palet denně
• 600 vychystaných položek denně ve vlně
• až 300 zakázek ve vlně

Hlavní cíle projektu:
• Přesná skladová evidence
• Snížení chybovosti při vychystávání
• Úspora času při vychystávání
• Eliminace závislosti skladu na lidském faktoru

Řešení:
• Online řízení skladových operací
• Mobilní terminály Falcon
• Integrace do IS K2

Výsledky projektu:
• Přesné a včasné vychystávání zakázek
• Minimalizace chyb při vyskladňování
• Přehled o aktuálním stavu skladu online
• Zjednodušení práce skladníků
Popis společnosti:
Společnost Globo Eastern Europe s.r.o., se sídlem na Slovensku je součástí mezinárodní skupiny GLOBO. Společnost se zabývá výrobou a importem dekorativních domácích svítidel, které distribuuje uznávaným subjektům z oblasti stavebnictví a nábytkářského průmyslu. Sídlo společnosti je v Rakousku, distribuční centrum pro střední a východní Evropu se nachází ve slovenském městě Levice.
Lokalita:
Levice, Slovensko
Technologie:
Mobilní terminály Datalogic, Tiskárny štítků Argox
Datasheet: CS_Barco_WMS_Globo_czech_16_5_2007.pdf
Výchozí situace
V původním stádiu společnost Globo provozovala několik skladů ve vícero pronajatých prostorách v Levicích. Všechny skladové operace byly zaznamenávány papírově, což při velkém množství vychystávaných zakázek bylo časově náročné a docházelo k chybovosti zejména při vychystávání zakázek, neboť skladníci na základě vytištěné objednávky museli složitě dohledávat zboží ve skladu. Vzhledem k tomu, že dosavadní pronajaté skladové prostory již byly nedostačující a nepřispívali k přehlednému a efektivnímu skladovému hospodářství, rozhodla se společnost Globo Eastern Europe k investici do vlastního logistického centra spolu se zavedením Warehouse Management Systému pro řízení skladových operací v reálném čase.

Cíle projektu
Detailní přehled o aktuálním stavu zásob ve skladu, snížení počtu záměn při vychystávání jednotlivých zakázek a úspora času při vychystávání byly hlavními cíli projektu. Společnost Globo od zavedení Warehouse Management Systému očekávala rovněž zavedení systému méně závislého na lidském faktoru, který zrychlí skladové operace bez nutnosti složitého dohledávání zboží do zakázek v rozsahu až několik stovek položek.

Výběr dodavatele
Původní myšlenka outsourcovat skladový systém, který používá mateřská společnost se ukázala jako neefektivní a poměrně nákladná. Tyto důvody vedly k rozhodnutí implementovat skladový systém a řízení skladových procesů ve vlastní režii. Za tímto účelem byla v rámci výběrového řízení oslovena slovenská pobočka společnosti Barco s Warehouse Management Systémem SmartStock.WMS.

Implementace projektu

Provádění skladových operací

Příjem zboží se uskutečňuje převážně po celých kontejnerech. Zpravidla je k takovému příjmu k dispozici průvodní doklad, podle kterého se provede příjem zboží. V malé míře se v Globu používá také příjem bez dokladu, zejména při příjmu menšího objemu zboží. Příjem zboží probíhá na centrální příjmové lokaci a následně se přijaté palety zaskladní. Skladník sám vybírá skladovou lokaci kam zboží zaskladní. Systém přitom hlídá pravidla pro zaskladnění.

Vychystávání zboží v mnoha ohledech závisí na typu zakázky. Jednotlivé objednávky obsahují od jedné až po několik desítek či stovek položek. Systém automaticky naviguje skladníka na konkrétní lokace s rezervovaným zbožím z objednávky. Vyskladnění zakázek probíhá tzv. vlnovým vyskladněním, kdy skladník vychystává na palety několik zakázek najednou, např. dle rozvozové trasy. Tyto palety jsou později zkompletovány do zakázek. Dalším způsobem je vychystávání po jednotlivých zakázkách. Veškeré operace jsou řízeny a kontrolovány systémem.


Průběh implementace
Základním předpokladem pro úspěšnou implementaci bylo kvalitní provedení analýzy skladových operací. Celková analýza byla dokončena do 1 měsíce. Na jejím základě byla definována potřebná funkcionalita a harmonogram implementace. Vzhledem k tomu, že zákazník využil na 100% stávající funkcionality systému, samotná implementace systému probíhala velmi rychle a byla dokončena do 3 týdnů. V této lhůtě byl systém spuštěn do zkušebního provozu. Po dvou měsících zkušebního provozu byl systém předán do rutinního provozu.

Specifikem implementace bylo zejména to, že v době předimplementační analýzy nebyl ještě dokončen sklad. V průběhu analýzy a v první fázi implementace se do nového skladu navezlo veškeré zboží. Samotná implementace začala kompletní inventurou a následně začalo vychystávání zboží podle příchozích objednávek z IS. Nutno podotknout, že již během implementace skladové procesy řídil SmartStock.WMS.

Interface a použité technologie
SmartStock.WMS prostřednictvím interface komunikuje s informačním systémem K2. Tento interface napsala společnost K2.

V systému pracuje současně až 5 uživatelů. Jako vhodný hardware byly vybrány mobilní terminály Falcon 4420 a tiskárny Argox X-1000+.

Výsledky projektu
Jednoznačným přínosem zavedení systému pro řízení skladů je přesnost při vychystávání jednotlivých zakázek a snížení chybovosti vyskladňovaných objednávek. Také úspora času a přehled o aktuálním stavu skladu jsou významným pozitivem implementace systému pro řízení skladu. Skladníci již nemusí složitě dohledávat zboží ve skladových lokacích, systém skladníky navádí přímo na konkrétní lokaci, kde je požadované zboží zaskladněno.
« zpětvpřed »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky