WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Implementace Warehouse Management Systému SmartStock.WMS ve společnosti KASKO
Kasko, spol. s r.o.
Hlavní cíle projektu:
• Zefektivnit skladové operace
• Dodržení FIFO
• Značení dle požadavků zákazníků
• Snížení počtu záměn a nepřesně vychystaných zakázek

Řešení:
• Online řízení skladových operací
• Mobilní terminály Falcon
• RF síť Proxim Orinoco
• Integrace do IS Helios IQ

Výsledky projektu:
• Snížení chybovosti při vychystávání a expedici
• Přesná skladová evidence online
• Zpětná dohledatelnost
• Dodržení FIFO
Popis společnosti:
Společnost Kasko byla založena v roce 1992 a je ryze českou společností bez účasti zahraničního kapitálu. Klíčovou oblastí činnosti firmy je poskytovat zákazníkům komplexní služby od vývoje, konstrukce a výroby forem, přes vstřikování plastových výlisků až po jejich kompletaci a dodání zákazníkům. K významným zákazníkům patří např. ŠKODA AUTO a.s., Volkswagen Group, AUDI AG., SEAT, Cadence Innovation k.s., Visteon, Grupo Antolin, Johnson Controls, GUMOTEX, a.s., či Robert Bosch.
Lokalita:
Slavkov, okres Uh. Hradiště
Technologie:
Mobilní terminály Datalogic, Bezdrátové sítě Proxim, Tiskárny etiket Zebra
Datasheet: CS_Barco_WMS_Kasko_czech.pdf
Výchozí stav
Vzhledem k vysokým nárokům zákazníků a specifikám automobilového průmyslu musí skladová logistika firmy KASKO zajišťovat:
• dodávky zboží Just-In-Time na základě odvolávek, které je možné měnit ještě v den vychystávání
• sledování šarží kvůli zajištění zpětné dohledatelnosti
• zajištění vychystávání zboží metodou FIFO
• označování expedičních obalů etiketami podle VDA normy či podle požadavků zákazníka
• evidenci obalových kont se zákazníky
• postupné zavádění EDI komunikace

Již samotné vyhledávání zboží při vychystávání kladlo na pracovníky skladu nemalé nároky, neboť veškeré výrobky jsou skladovány a expedovány buď v identických či několika málo podobných typech obalů. Zákonitě tedy i přes veškerou snahu pracovníků skladu docházelo k záměnám zboží, neúplným dodávkám a porušování FIFO. Ruční tisk expedičních etiket byl časově velmi náročný a se zvětšujícím se počtem zákazníků vyžadujících toto značení by jeho zajištění vyžadovalo jednoho pracovníka na plný úvazek.

Zejména v automobilovém průmyslu může mít jakýkoliv nedostatek v dodávkách či neschopnost dodat dle požadavků zákazníka kritický dopad pro udržení zákazníka a tím i konkurenceschopnost firmy.

Tyto i další skutečnosti vedly k rozhodnutí implementovat skladový systém, který zaručí plnění všech náročných požadavků zákazníků i skladové logistiky a zároveň zefektivní provádění skladových operací.

Očekávané cíle projektu
Na základě specifikace požadavků na systém byly přesně stanoveny hlavní cíle a očekávané přínosy projektu:
• snížení počtu záměn a nepřesně vychystaných a expedovaných zakázek.
• tisk expedičních etiket podle VDA normy či požadavků zákazníků
• optimalizace skladových operací, zvláště vychystávání
• možnost elektronické výměny dat pomocí EDI komunikace
• přesná skladová evidence v reálném čase
• detailní a okamžitý přehled o stavu zpracování jednotlivých skladových operací

Výběr dodavatele systému
Na základě analýzy výchozího stavu začala společnost hledat řešení a dodavatele systému pro on-line řízení skladových operací. Začátkem roku 2005 proběhlo výběrové řízení, kterého se účastnilo celkem 7 dodavatelů. Po vyhodnocení všech nabídek byla jako dodavatel vybrána společnost Barco, s.r.o. Významnou roli při rozhodování byl fakt, že její produkt SmartStock.WMS nabízel hotové řešení vycházející ze znalostí a praktických zkušeností logistických procesů a zároveň možnost potřebných programových úprav dle požadavků zákazníka. Také rychlá dostupnost servisu vzhledem k sídlu dodavatele byla jedním z faktorů při výběru dodavatele systému.

Implementace
Práce začaly v dubnu 2005 předimplementační analýzou v jejímž rámci byly definovány požadavky na systém, přesná podoba jednotlivých procesů, potřebné programové úpravy a výměnu dat mezi systémem SmartStock.WMS a informačním systémem společnosti LCS Helios.


Samotná implementace začala po podpisu smlouvy v červnu 2005 dovývojem interface mezi SmartStock.WMS a IS LCS Helios a potřebných funkcí na straně SmartStock.WMS. Již koncem června proběhla potřebná školení uživatelů a provozní zkoušky a na začátku července byl systém předán do první fáze zkušebního provozu. Již v této fázi všechny skladové procesy probíhaly výhradně pomocí systému SmartStock.WMS přičemž se drobně dolaďovala podoba jednotlivých procesů, tiskové výstupy a postupně se upřesňoval vzhled expedičních etiket dle požadavků konkrétních zákazníků.

Během druhé fáze zkušebního provozu byla postupně zavedena evidence zboží v jednotlivých paletových místech. Třetí - monitorovací - fáze zkušebního provozu sloužila k doladění posledních jemných detailů celého systému. V říjnu 2005 byl systém předán do rutinního provozu.

Úspěšně dokončený projekt implementace systému SmartStock.WMS v současné době pokračuje projektem rozšíření systému SmartStock.WMS o modul evidence obalů, který bude zabezpečovat evidenci prázdných i plných obalů uvnitř společnosti a obalových kont vzhledem k jednotlivým odběratelům.

Přínosy řešení pro Kasko spol. s r.o.
Obchodní ředitel firmy Kasko, Ing. Jiří Vojáček, zhodnotil přínosy systému SmartStock.WMS pro společnost Kasko takto:
• díky technologii čárových kódů a okamžité kontrole procesů vychystávání a expedice zboží se snížila chybovost při vychystávání a expedici
• systém přesně eviduje jednotlivé šarže, poskytuje nástroje pro zpětnou dohledatelnost a přesně řídí vychystávání s ohledem na metodu FIFO
• podstatným zlepšením se stala možnost tisku různých expedičních etiket zboží pro různé zákazníky a tím efektivnější využívání lidských kapacit
• systém poskytuje přesnou skladovou evidenci a detailní přehled stavu zpracování jednotlivých skladových operací v reálném čase
• podstatně se snížila závislost skladu na lidech, resp. jejich znalosti logiky umístění zboží ve skladu. Vychystávat nyní může po krátkém zaučení kdokoliv.
« zpětvpřed »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky