WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Warehouse Management System SmartStock.WMS pro 3PL operátora
Instar Logistics
Popis společnosti:
Společnost Instar Logistics poskytuje komplexní logistické služby. Jako 3PL logistický operátor se specializuje na skladovací služby, automobilovou, nákladní, leteckou, železniční i záoceánskou přepravu nákladů, speciální servis přepravy nebezpečných, těžkotonážních a velkorozměrových nákladů, pojišťovací a celní služby v logistice. Společnost Instar Logistics působí na trhu mezinárodního zasilatelství od roku 1994, je považována za jednoho z největších logistických operátorů na ruském trhu. Během posledních let se z firmy stala mezinárodní společnost s 15 kancelářemi v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku.
Lokalita:
Rusko
Technologie:

Výchozí situace
Implementace automatizovaného systému pro řízení skladů SmartStock.WMS začalo v červenci 2007. V té době společnost Instar Logistics poskytovala služby svému důležitému zákazníkovi, společnosti Schlumberger, která je světovým lídrem v oblasti technologií pro ropný a plynárenský průmysl.

Vysoké požadavky na kvalitu služeb, eliminaci chyb ve spojením s lidským faktorem, nepřesností při zpracování objednávek, chyby v dodávkách výrobků, nedostatek či přebytky zboží na skladě vedly k rozhodnutí zavést a používat ve skladu komplexní automatizovaný systém řízení skladu.

Výběr dodavatele
Po přezkoumání dostupných softwarových produktů na trhu, se jako nejvhodnější jevilo řešení od české společnosti "Barco" Warehouse Management System SmartStock.WMS. Tento skladový software upoutal zejména uživatelsky přívětivým rozhraním a širokou paletou možností a funkčností, které jsou součástí systému. Důležitým faktorem pro rozhodnutí byla flexibilita systému a možnosti pro další vývoj a přizpůsobení produktu specifickým požadavkům zákazníka, která je téměř nutností při práci s klienty.

Implementace projetku
Bylo rozhodnuto zahájit realizaci. V první etapě byly importovány číselníky do databáze SmartStock.WMS. Po dokončení této fáze bylo tedy možné provést příjem všech výrobků, které byly v daný moment uloženy na skladě. Jakmile byly všechny skladované výrobky evidovány v databázi, začalo zpracovávání objednávek pouze prostřednictvím SmartStock.WMS. Prvotní provádění operací na příjmu zboží do skladu ukázalo jak účinně systém umožňuje využívání zdrojů. V současné době musí skladníci přesně postupovat dle pokynů systému, které dostává každý skladník na datový terminál. Systém dává přesné instrukce k provedení zpracování objednávek, s výjimkou vstupních chyb kontroluje celý proces, na vyžádání poskytuje informace na obrazovce terminálu a kontroluje provádění operací pracovníka.

Výsledky projektu
Se zavedením SmartStock.WMS došlo k omezení chybovosti při zpracování příkazů. Díky zavedení se zvýšila produktivita práce, provádění všech procesů na skladě je transparentní a snadno kontrolovatelné. Došlo k zpřesnění evidence zboží, systém správně eviduje příjem a výdej zboží na sklad. Při případných nesrovnalostech vygeneruje průběžnou inventuru, která opět sjednotí údaje systému s reálnými daty. Díky dodržování těchto postupů zůstává skladová evidence vždy přesná.


Díky zavedení systému SmartStock.WMS došlo k optimalizaci procesu vyskladňování zboží ze skladu. Možnosti pokročilých funkcí jako sjednocení stejných příkazů v jeden výrazně přispěly ke zkrácení doby potřebné ke zpracování objednávek. Dnes je tak možné např. místo vychystávání 10 totožných objednávek provést toto vychystávání najednou.

Po zavedení systému čárových kódů má každý produkt svůj unikátní kód, který umožňuje jednoznačně identifikovat každou položku produktu. Proto systém pozná, pokud by skladník omylem zaměnil podobné produkty. Skladník smí vychystat do objednávky pouze ty položky, které opravdu patří do objednávky.

Významným přínosem pro klienta je funkcionalita zúčtování tzv. „billingu“, vhodná zejména pro 3PL operátory. Tato funkcionalita pro 3PL klienta připravuje potřebné podklady a dokumenty pro zúčtování a fakturaci. Na základě předdefinovaných pravidel dokáže spočítat cenu za uskutečněné skladové služby. Systém nabízí několik možností pro zúčtování např. na palety, na kusy, dle hmotnosti či jednotlivých dokladů.

Systém automaticky generuje report pro daného zákazníka za určité časové období, který slouží jako podklad k fakturaci. 3PL zákazník přesně vidí, kolik činí náklady za služby a za jaké operace byly započítány. Prostřednictvím billingu je možné snadně a transparentně analyzovat a porovnávat všechny údaje potřebné pro účetnictví zákazníků.

Systém pro tvorbu reportů umožnil tisk různých dokladů pro klienty i operátory. Podle požadavků klientů společnost Barco provedla úpravy reportů do požadované podoby nezbytné pro obchodní a logistické procesy.
« zpětvpřed »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky