WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Implementace systému SmartStock.WMS ve společnosti Delimax a.s.
Delimax a.s.
Hlavní cíle projektu:
• Rychle a pružně reagovat na objednávky zákazníků
• Zdokonalení plánování výroby a přehled o stavu skladu

Řešení:
• On-line řízení skladových operací
• Bezdrátová WiFi síť
• Integrace do podnikového IS

Výsledky projektu:
•Včasné a přesné informace o stavu skladu on-line
•Zpřesnění plánování výroby
•Přesné a včasné vychystávání
•Minimalizace chyb a záměn při vyskladnění
Popis společnosti:
Společnost Delimax je významným potravinářským výrobcem, který se zabývá zpracováním mořských ryb, výrobou lahůdkových salátů a rybích výrobků. Jejich výrobky jsou prostřednictvím maloobchodních řetězců dostupné nejen v celé České republice, ale společnost začíná významně expandovat i do okolních zemí.
Lokalita:
Hodonín
Technologie:
Mobilní terminály Datalogic, Bezdrátové sítě Proxim, Tiskárny etiket Zebra
Datasheet: CS_Barco_WMS_Delimax_czech_verze_17_10_2006.pdf
Výchozí situace
Hlavním obchodním trumfem klienta, vedle samozřejmé kvality produktů, je schopnost velmi rychlé a pružné reakce na objednávky zákazníků, mnohdy v řádu hodin. To spolu s charakteristickou krátkou dobou expirace výrobků klade značné požadavky na dobré plánování výroby a dokonalý přehled o stavu skladu. Tyto požadavky byly hlavním motivem pro implementaci Warehouse Management Systému, pracujícím v reálném čase a poskytujícím okamžitý a detailní přehled o dění ve skladu hotových výrobků.

Implementace projektu
Před dvěma lety bylo přijato rozhodnutí o implementaci on-line systému řízení skladových operací a pro tento projekt byla zvolena společnost Barco, s.r.o. se svým produktem SmartStock.WMS. Řešení je postaveno na použití mobilních terminálů s integrovaným snímačem čárového kódu pracujících v bezdrátové WiFi síti. Pro identifikaci zboží, palet a skladových adres je využíváno čárových kódů. Implementace celého systému probíhala v průběhu celého roku 2004 a po několika měsících zkušebního provozu byl v závěru roku SmartStock.WMS spuštěn do ostrého rutinního provozu.

Výsledky projektu
Přesné a potvrzené informace o aktuálním stavu skladu včetně mnoha různých balení od stejného produktu a hlídání expiračních dob představuje významný posun ve zlepšení práce skladu. Z podnikového informačního systému jsou průběžně importovány do systému SmartStock.WMS objednávky od zákazníků, pro které je automaticky rezervováno zboží.

Tento komplikovaný proces, kdy se musí brát v úvahu stav skladu, požadavek daného odběratele na ještě zbývající expirační dobu výrobku, možnou náhradu výrobku jiným výrobkem, požadavkem na FIFO a mnoho dalších parametrů, běží zcela na pozadí a automaticky. Zboží je poté vychystáváno přesně a optimálně dle nastavených a požadovaných parametrů.


V systému SmartStock.WMS jsou průběžně porovnávány příchozí objednávky se stavem skladu a to poskytuje velmi komfortní nástroje pro přesné plánování výroby. V této oblasti byl zaznamenán výrazný přínos a nedochází k disproporcím mezi výrobou a expedicí.

Dalšími významnými přínosy je minimalizace chyb při vyskladňovaných objednávkách, zamezení záměn zboží, automatizovaný tisk expedičních paletových etiket dle standardu UCC/EAN 128 individuálně pro každého odběratele, detailní evidence vyrobeného zboží, provádění průběžných inventur a minimalizace ztrát zboží.

Návratnost investice do systému SmartStock.WMS je u tohoto klienta odhadována na 12 až 18 měsíců.
« zpětvpřed »
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky