WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Warehouse Management: volba produktu a dodavatele systému pro řízení skladů

Zvažujete zavedení čárových kódů do skladu či plně funkčního systému pro řízení skladů?

Otázka nasazení systémů pro řízení skladů již není jen volbou pro velké společnosti. Díky prudkému poklesu cen, příznivému kurzovému vývoji a nástupu masové produkce IT technologií se náklady na hardware a bezdrátovou infrastrukturu dostaly na úroveň akceptovatelnou i pro malé firmy. Víte, jak se zorientovat v nabídce produktů a jak si vybrat správného dodavatele?

Hledáte možnosti jak zvýšit produktivitu a snížit náklady na provoz vašeho skladu? Máte v plánu eliminovat chybovost skladníků? Během uplynulých několika let lze zaznamenat docela zřetelnou tendenci, kdy stále více firem zvažuje implementaci systému pro řízení skladů. Pro tato řešení se vžil z angličtiny převzatý termín Warehouse Management System a k řadě oblíbených zkratek v IT branži přibyla další: WMS. V této úvaze se omezíme pouze na systémy, které jsou postaveny na použití mobilních technologií, bezdrátové sítě a čárových kódů jako nejrozšířenější a nejlevnější metody automatické identifikace zboží. Samozřejmě existují i WMS v „papírové“ podobě bez podpory mobilních technologií.

Cílovým trhem pro tyto systémy byla v minulosti především velká distribuční centra a sklady velkých, převážně zahraničních společností. Jaké jsou důvody, že o WMS v poslední době začínají uvažovat i poměrně malé firmy? Jeden z hlavních důvodů lze určitě hledat v prudkém poklesu cen potřebného hardwaru. Ve srovnání se situací před osmi lety klesly ceny mobilních terminálů na snad třetinovou úroveň. Ještě radikálnější propad cen nastal u bezdrátových technologií. Díky příznivému kurzovému vývoji a nástupu masové produkce WiFi technologií se náklady na bezdrátovou infrastrukturu dostaly na úroveň akceptovatelnou i pro malé firmy.

Kromě jistě příjemného pádu cen je motorem poptávky po systémech pro řízení skladů snaha podniků snížit provozní náklady skladů, zvýšit v nich produktivitu práce a minimalizovat chyby při prováděných operacích. Také rostoucí mzdové náklady jsou výraznou motivací pro investici do WMS. Jestliže taková investice byla ještě v polovině devadesátých let z hlediska úspor mzdových nákladů téměř nenávratná, nyní s průměrnou mzdou blížící se dvaceti tisícům je již situace výrazně jiná. Investice do WMS je mnohdy návratná do dvou let jen z pohledu snížených mzdových nákladů, nemluvě o dalších finančních přínosech této technologie.

Každá firma, která uvažuje o implementaci systému WMS, stojí před nesnadným úkolem volby správného produktu a dodavatele. Jaké jsou tedy možnosti? Buď podnikový ERP systém disponuje nějakým modulem pro řízení skladů nebo je implementován specializovaný WMS systém firmou, která se problematice řízení skladů věnuje. Třetí možností je pověření dodavatele ERP dovývojem potřebné nadstavby. Jaké výhody a nevýhody tyto cesty představují?

WMS modul v rámci ERP
Pokud používaný podnikový informační systém disponuje modulem pro řízení skladu a zákazníkovi z hlediska funkcionality a procesního zpracování tento modul vyhovuje, je to jistě nejlepší varianta a nejrychlejší cesta k úspěšnému cíli. Bohužel tato cesta v praxi není zatím příliš rozšířena, neboť jen málokterý ERP systém řízení skladu podporuje na požadované úrovni, a pokud WMS modul existuje, bývá často jeho funkcionalita řešena velmi obecně. To často nemusí vyřešit všechny zákazníkem požadované procesy a logistické postupy. Výhodou je samozřejmě skutečnost, že se jedná o řešení „bezešvé“ v rámci jednoho informačního systému.

Vývoj dodavatelem ERP
Poptat WMS řešení u svého dodavatele ERP je možnost, kterou patrně vyzkouší téměř každý. Úvaha je to veskrze logická, bohužel tato varianta je asi nejhorší s výjimkou jednoduchých nenáročných řešení. Má-li WMS splňovat náročné logistické požadavky, pak se jedná o velmi složitou aplikaci, jejíž vývoj trvá řadu let a předpokládá velmi dobré know-how v řadě oblastí, které jsou běžným PC aplikacím hodně vzdáleny. Je nutné znát problematiku programování mobilních terminálů, ani ne tak z technického hlediska, ale především z hlediska filozofie ovládání mobilních aplikací. Je velký rozdíl mezi ovládáním aplikace plnohodnotnou klávesnicí, myší s informacemi na velkém monitoru a mobilním terminálem vybaveným mnohdy jen numerickou klávesnicí a malým displejem. Současně taková aplikace nesmí mít žádná úzká místa a obsluha musí být schopna vyřešit každou i nestandardní situaci okamžitě. Dostatečné zkušenosti s čárovými kódy a jejich tiskem na speciálních tiskárnách etiket jsou rovněž nezbytným předpokladem pro vývoj WMS. Ačkoliv systémoví integrátoři takové know-how často nemají, ve vidině získání zakázky mnohdy takové služby zákazníkovi nabídnou. Nevýhodou řešení na klíč je rovněž limitovaný další rozvoj takového systému a nutnost platit za dovývoj každé změny, kterou si zákazník vyžádá.

Implementace specializovaného software pro WMS
Použití specializovaného produktu pro řízení skladů přináší výhody široké funkcionality, možnosti konfiguračního nastavení řady parametrů. Významnou výhodou je kontinuální vývoj takového produktu, takže zákazník má k dispozici nové vylepšené verze s novou funkcionalitou, která reaguje na vývoj technologií i logistických procesů. V případě že zákazník zvolí tuto cestu, je nezbytné vytvořit funkční spolehlivé datové rozhraní, s jehož pomocí bude WMS komunikovat s podnikovým informačním systémem. To je patrně jediná komplikace tohoto řešení. S pomocí moderních technologií, jako je XML a webové služby, to však lze vyřešit efektivně a spolehlivě.

Závěrem
Pokud padne rozhodnutí o implementaci WMS a nastává fáze výběrového řízení, je užitečné položit potenciálním dodavatelům řadu otázek. Jaké jsou reference, kde systém již uspokojivě pracuje, jakou část požadované funkcionality obsahuje stávající verze a jaký podíl je nutno dovyvinout, jak je to s přechodem na novější verze a co se při tom stane s funkcemi, které byly zákaznicky upraveny. Jen tak je možné si udělat správnou představu o jednotlivých nabídkách a úspěšně vybrat optimální systém a jeho dodavatele.

Autor článku
Ing. Miroslav Pípal jednatel společnosti Barco, s.r.o. www.barco.cz

O společnosti Barco

Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro on-line řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč.
www.barco.cz
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky