WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Seminář - Moderní IT systémy v logistice - TOP Hotel Praha, 9.4. 2008

Společnost Barco připravila odborný seminář zaměřený na přínosy a využití moderních IT systémů v praxi. Na semináři budou prezentovány případové studie ze zavádění IT systémů ve společnosti Intersnack, PENAM a ArcelorMittal Ostrava.

V Uh. Hradišti, 25.3. 2008

Seminář se uskuteční ve středu 9. dubna 2008 v TOP Hotelu Praha v rámci 11. regionálního kongresu logistiky a dopravy Eastlog 2008. Seminář je zaměřen na problematiku nasazení moderních IT systémů a jejich reálné přínosy a výsledky v praxi.

Hlavními tématem semináře je nasazení Warehouse Management Systémů pro řízení skladových operací v reálném čase, RFID technologií pro automatickou a bezkontaktní identifikaci a RTLS systémů využívající technologie aktivních RFID WiFi tagů. Technologie RFID a čárových kódů nabízejí firmám nové možnosti automatické identifikace a mobility sběru dat. Tyto systémy jsou ve stále větší míře nasazovány napříč všemi obory jak v malých tak i velkých firmách, výrobních i servisních organizací. Mezi hlavní motivy patří zvýšení automatizace procesů, zlepšení kontroly a přesnosti provádění operací a zvýšení úrovně služeb pro zákazníky.

Cílem semináře je se formou případových studií podělit o zkušenosti a výsledky z již realizovaných IT projektů. O své zkušenosti se přijdou podělit zástupci společností Barco, Intersnack, PENAM a Tamtron. “Naše zkušenosti z realizovaných projektů jednoznačně ukazují na přínosy zavedení moderních IT systémů, které se projevují v úrovni nižších nákladů a vyšší produktivity. Rychlá návratnost a optimální náklady projektu jsou ovšem závislé na celé řadě faktorů, které souvisí s přípravou a realizací projektů. Právě proto věříme, že účast na semináři bude mít pro všechny delegáty významný přínos,“ objasnil důvody pro účast na semináři Ing. Miroslav Pípal, jednatel společnosti Barco.

Vstup na seminář je zdarma po registraci pro všechny odborníky a manažery z oblasti logistiky a IT. Informace o registraci získáte na stránkách www.barco.cz. Organizátor doporučuje registraci předem ON‑LINE prostřednictvím www stránek případně na email sales@barco.cz.

Seminář Moderní IT systémy v logistice připravila společnost Barco, integrátor v oblasti RFID a čárových kódů, ve spolupráci se zástupci společností Intersnack, PENAM a Tamtron. Seminář podpořily společnosti Barco, Alien Technology, ARGOX a Unitech. Mediálními partnery jsou časopisy IT Systems, Systémy Logistiky a internetová média RFID portál, Skladuj.cz a SystemOnLine.cz.


Kontakt:
Tomáš Kubíček Marketing Manager
Barco, s.r.o.
tel: +420 572 520 038
email: tkubicek@barco.cz
www.barco.cz

O společnosti Barco

Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém Smartstock.WMS pro on-line řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč.
www.barco.cz
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky