WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

RFID technologie společnosti ALIEN TECHNOLOGY pro radio-frekvenční automatickou identifikaci míří do Čech a na Slovensko

Společnost Barco rozšířila své porfolio produktů a služeb o RFID technologie a řešení společnosti ALIEN TECHNOLOGY, vyznačující se velmi dobrými výkonovými parametry, flexibilní architekturou a nízkými náklady na implementaci.

ALIEN TECHNOLOGY přední světový dodavatel a inovátor v oblasti RFID technologií a Barco, dodavatel řešení v oblasti automatické identifikace, RFID a čárových kódů, podepsali smlouvu o zastoupení pro Českou republiku a Slovensko.

Technologie RFID je v současnosti stále ve větší míře nasazována v různých odvětvích průmyslu pro bezkontaktní identifikaci, lokalizaci a sledování zboží, majetku i osob v reálném čase. Nasazení technologie RFID již zdaleka není jen záležitostí maloobchodních firem. Mezi organizace, které plánují zavádět technologie RFID, patří rovněž společnosti z oblasti výroby, logistiky, dopravy, obrany i zdravotnictví. Cílem je dosáhnout vysoké úrovně automatizace logistických procesů a vysoké míry přesnosti operací a tím zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a minimalizovat množství chyb způsobených lidským faktorem. První realizace zavádění RFID technologií ve světě ukázaly na přínosy RFID technologií v podobě lepšího přehledu o pohybu zboží díky možnostem jeho sledování od dodavatele až po konečného spotřebitele.

Portfolio produktů společnost ALIEN TECHNOLOGY obsahuje veškerou infrastrukturu potřebnou pro implementaci RFID technologií zahrnující snímače, antény a tagy dle EPC Class1, Gen1 a Gen2. Produkty byly vyvíjeny s ohledem na potřeby a možnosti zákazníků, zejména na požadovaný dosah, rychlost a přesnost čtení a robustnost celého řešení. Produkty společnosti ALIEN TECHNOLOGY se vyznačují velmi dobrými výkonovými parametry, flexibilní architekturou a nízkými náklady na implementaci.

Za účelem optimalizace integrace technologie RFID do stávající infrastruktury, ERP systémů a jiných podnikových aplikací společnost ALIEN TECHNOLOGY spolupracuje na vývoji RFID technologií se světovými dodavateli softwarových platforem jako IBM, Oracle či Microsoft. Produkty ALIEN vyhovují standardům EPCglobal a splňují veškeré požadavky regulačních orgánů na vzájemnou inter-operabilitu RFID systémů v Evropě i po celém světě.

Technologické inovace a úspěchy se staly základem pro spolupráci na prvotních pilotních projektech ve světě. Mezi největší zákazníky společnosti ALIEN TECHNOLOGY patří společnost Procter & Gamble, GiIlette, Wal-Mart, Kimberly-Clark.

O technologii RFID

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification (radiofrekvenční identifikace). RFID je bezdotyková automatická identifikace sloužící k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln. Mezi základní RFID komponenty pro ukládání a přenos informací patří čip (tag), umístěný na plastové podložce a spojený se spirálovou anténou, pomocí které komunikuje se snímačem, EPC kód (Electronic Product Code), jednoznačně identifikující daný tag, respektive výrobek či přepravní balení, snímač s anténou, elektronické zařízení, které přes anténu zprostředkovává komunikaci s tagy a čte uložený EPC kód a softwarové vybavení (middleware), které filtruje a překládá data pro použití v informačním systému. Čtecí zařízení může mít fixní podobu v podobě např. RFID brány nebo mobilní ve formě datového terminálu / snímače. Úlohu standardizační organizace zajišťuje sdružení EPCglobal. Mezi členy EPCglobal dnes patří stovky renomovaných světových firem z řad obchodních firem, výrobců zboží i technologických firem. EPCglobal je v ČR zastoupeno prostřednictvím sdružení GS1 Czech Republic.

O společnosti Barco

Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro on-line řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč.
www.barco.cz
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky