WMS EnglishWMS RussianWMS CzechWMS Slovak
 

Plánujete zavádět Warehouse Management Systém? Nepodceňte přípravu číselníků a správnost čárových kódů.

Uh. Hradiště, 28.6.2007

Řízení projektu implementace WMS systému klade vysoké nároky na zkušenosti a odbornost dodavatele systému, tak i na připravenost zákazníka. Paradoxně až 80% firem při zavádění WMS podceňuje přípravu číselníků a správnost čárových kódů, které jsou základní a nezbytnou podmínkou pro rychlou a efektivní implementaci WMS.

To jsou některé poznatky ze semináře „Klíčové faktory úspěchu v projektech WMS“, který připravila společnost Barco, integrátor v oblasti RFID a čárových kódů. „Základní úkol pro firmy plánující implementaci WMS systému spočívá v definici současných i budoucích požadavků na logistiku skladů, skladových procesů a jejich návaznost na výrobní a obchodní procesy. Na základě takové analýzy lze zodpovědně přikročit k výběru dodavatele WMS, mající náležité zkušenosti s podobnými projekty a nabízející potřebnou funkcionalitu,“ uvedl Miroslav Pípal, jednatel společnosti Barco, který se v úvodní části zaměřil na výběr správného WMS systému a jeho dodavatele.

Hlavní část semináře byla zaměřena na jednotlivé fáze implementace WMS projektu a faktory ovlivňující jeho úspěšnou realizaci. Každý WMS projekt má svá specifika a liší se zákazník od zákazníka i v rámci stejného oboru. Odhalit úzká místa projektu bez předchozích zkušeností není samozřejmostí a každá chyba může ohrozit harmonogram, zvýšit náklady či znamenat nedůvěru lidí v celkový přínos systému. „Zavádění WMS se dá plně přirovnat k implementaci ERP systému. Je velmi důležité, aby měl projekt širokou podporu v rámci firmy a aby pro WMS projekty byly vyčleněny nezbytné zdroje a zkušení lidé s patřičnými pravomocemi,“ zhodnotil základní předpoklady úspěchu Petr Hladiš, Senior Konsultant společnosti Barco.

Kritická důležitost fáze přípravy projektu, analytické fáze či vývoj interface pro celkovou úspěšnost projektu je pro většinu manažerů zřejmá. Nečekaný aspekt řízení WMS projektů objasnil Petr Hladiš: „Paradoxně úzká místa projektu se můžou objevit i při činnostech, které většina firem předpokládá za automatické či zvládnuté. Takovým úzkým místem je např. příprava a čistota číselníků pro export do WMS systému a správnost čárových kódů, aby poskytovaly relevantní informace. Z našich zkušeností vyplývá, že tuto přípravu podceňuje až 80% firem.“

Závěrečná část semináře, prezentovaná Marianem Šramkem ze společnosti Motorola, se věnovala současným i budoucím možnostem podnikové mobility, jejímu uplatnění ve skladovém hospodářství a celkovým nákladům na vlastnictví hardware (TCO).

Na semináři spolupracovali společnosti Barco a Motorola. Seminář podpořily společnosti Barco, Motorola a ARGOX. Mediálními partnery byly časopisy IT systems, Logistika a internetová média iHNed.cz, Skladuj.cz a SystemOnLine.cz.

Kontakt:
Tomáš Kubíček
Marketing Manager
Barco, s.r.o.
tel: +420 572 520 038
email: tkubicek@barco.cz
www.barco.cz

O společnosti Barco

Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro online řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč. Společnost má certifikát ISO9001:2001.

O systému SmartStock.WMS

Warehouse Management Systém SmartStock.WMS je kompletním „bezpapírovým“ řešením pro online řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů. Aplikace je napsána pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock.WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících čárových kódů a výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu. SmartStock.WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která je spolu s architekturou systému zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do IS.
Warehouse Management System - English      Cистемa управления складoм - Russian      Řízený sklad - Česky      Riadeny sklad - Slovensky